Những loại chứng khoán hiện nay trên thị trường

Chứng khoán đã trở thành một cụm từ quen thuộc với nhiều người hiện nay và việc đầu tư vào thị trường chứng khoán cũng là một cách sinh lời hiệu quả. Tuy nhiên, chứng khoán không chỉ có một loại mà có nhiều loại khác nhau nên nhiều người thường thắc mắc không biết chứng khoán gồm những loại nào. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi trên. 

1. Cổ phiếu

Chứng khoán gồm những loại nào cổ phiếu

Loại đầu tiên cũng như phổ biến nhất trả lời cho câu hỏi chứng khoán gồm những loại nào chính là cổ phiếu. Cổ phiếu chính xác là một loại chứng khoán vốn, dùng để xác nhận quyền sở hữu một phần tài sản của một công ty nào đó với cổ đông. Cổ phiếu có hai dạng là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu dùng để xác định quyền sở hữu của cổ đông trong công ty được gọi là cổ phiếu thường. Loại cổ phiếu này có đặc trưng là quyền quản lý, kiểm soát công ty. Theo đó, cổ đông có cổ phiếu sẽ được tham gia vào hoạt động bầu hội đồng quản trị hay bỏ phiếu quyết định những vấn đề lớn trong công ty.

Cổ tức thường được trả khi hội đồng quả trị tuyên bố. Nếu công ty đó giải thể hay phá sản thì cổ đông sẽ được chia số tiền còn lại sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi

Đây là loại cổ phiếu có cổ tức xác định, thể hiện qua số tiền được in trên cổ phiếu hay theo tỷ lệ phần trăm cố định so với mệnh giá cổ phiếu. Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi sẽ được trả trước cổ tức của cổ phiếu thường. Tuy nhiên, cổ đông có cổ phiếu ưu đãi sẽ không được tham gia bỏ phiếu bầu hội đồng quản trị nhưng khi công ty giải thể hay phá sản thì cổ phiếu ưu đãi sẽ được ưu tiên thanh toán trước.

2. Trái phiếu

Chứng khoán gồm những loại nào trái phiếu

Khác với cổ phiếu thì trái phiếu lại là chứng khoán nợ, người phát hành trái phiếu sẽ phải trả phần lãi cũng như phần gốc cho những người sở hữu trái phiếu lúc tới đáo hạn. Việc phân loại trái phiếu thường dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau:

– Theo chủ thể phát hành thì trái phiếu gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu công ty.

– Theo tính chất chuyển đổi thì có loại khả năng chuyển đổi và loại không có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu.

– Theo cách thức trả lãi thì có trái phiếu có lãi suất cố định (thanh toán cố định theo định kỳ), trái phiếu với lãi suất thả nổi (lãi thu được tùy thuộc vào lãi suất thị trường), trái phiếu chiết khấu (được bán theo nguyên tắc chiết khấu).

– Ngoài ra thì còn có trái phiếu bảo đảm và trái phiếu không có bảo đảm.

3. Chứng chỉ có nguồn gốc chứng khoán

Cổ phiếu và trái phiếu thôi là chưa đủ để trả lời cho câu hỏi chứng khoán gồm những loại nào. Một phần khác của chứng khoán còn có những chứng chỉ, bao gồm một số loại như sau:

– Chứng quyền: giấy xác nhận quyền mua cổ phiếu mới phát hành, thường được phát hành cho cổ đông cũ và có thể đem ra giao dịch.

– Chứng khế: các giấy tờ phát hành kèm theo trái phiếu, xác nhận quyền được mua cổ phiếu với một số điều kiện nhất định.

– Chứng chỉ thụ hưởng: giấy xác nhận quyền lợi khách hàng là những nhà đầu tư cá nhân trong các quỹ đầu tư. Có thể mua bán hay giao dịch chứng chỉ thụ hưởng trên thị trường chứng khoán.

Chứng khoán gồm những loại nào là một câu hỏi quan trọng để phân biệt các loại chứng khoán trên thị trường hiện nay. Hy vọng với bài viết trên, bạn đã có thêm thông tin để có sự đầu tư thích hợp nhất cho mình.

Theo Taichinh.online tổng hợp