Các công ty bảo hiểm có những loại hình nào?

So với thời điểm mới được hình thành thì bảo hiểm được hình thành nên nhiều loại hình khác nhau. Mỗi hình thức bảo hiểm phục vụ cho một lĩnh vực đời sống khác nhau. Hôm nay các bạn sẽ giới thiệu các loại hình công ty bảo hiểm.

Tùy thuộc vào loại hình bảo hiểm nào mà có những loại hình công ty bảo hiểm khác tương đương. Dựa vào những yếu tố: đối tượng bảo hiểm, phương thức quản lý, mục đích hoạt động, kỹ thuật bảo hiểm,… mà có những loại hình bảo hiểm tương đương.

Phân loại theo đối tượng bảo hiểm

công ty bảo hiểm
Bảo hiểm bảo vệ cuộc sống của bản thân và gia đình bạn

Nếu như căn cứ vào đối tượng bảo hiểm thì những loại hình bảo hiểm được chia thành các nhóm sau đây: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm nhân sự. Chúng tôi  giới thiệu đến cho bạn những nhóm bảo hiểm để các bạn hiểu rõ ràng hơn.

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản có nghĩa là đối tượng được bảo hiểm ở đây chính là tài sản. Nếu như khi bạn gặp những rủi ro, thất thoát về tài sản thì người sở hữu tài sản đó được bảo hiểm, bồi thường dựa trên giá trị thực tế bị thiệt hại và cam kết hợp đồng trước đó.

Bảo hiểm con người

Đối tượng bảo hiểm của loại hình này chính là con người, sức khỏe và tính mạng. Nếu như khi xảy ra những sự cố, rủi ro liên quan đến tính mạng, sức khỏe,… của người được bảo hiểm thì chính họ hoặc những người thụ hưởng hợp pháp sẽ được nhận một số tiền do bảo hiểm chi trả.

Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự

Đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm phát sinh, do ràng buộc những luật dân sự. Người được bảo hiểm sẽ phải trả tiền cho người thứ ba nếu như gây cho họ những thiệt hại do những hành vi của mình hoặc là do những tài sản do mình vận hành gây nên.

Phân loại theo phương thức quản lý

công ty bảo hiểm
Bảo hiểm hiện nay được nhiều người sử dụng

Với cách phân loại như trên thì bảo hiểm được chia thành 2 hình thức: Bắt buộc và tự nguyện.

Bảo hiểm tự nguyện: Là loại bảo hiểm được kết lập trên tinh thần tự nguyện, sự tự cân nhắc và nhận thức của người được bảo hiểm.

Bảo hiểm bắt buộc: Được hình thành trên cơ sở định luật, nhằm bảo vệ người được bảo hiểm trong những vụ tổn thất.

Mặc dù là bảo hiểm bắt buộc nhưng đối tượng mua bảo hiểm có quyền mua bảo hiểm ở bất kỳ nơi nào.

Phân loại theo mục đích hoạt động

Với phương pháp phân loại này thì được chia thành 2 hình thức bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại.

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc là bù đắp một phần thu nhập của người lao động, khi họ bị giảm hoặc mất sức lao động, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, hết độ tuổi lao động,…

Bảo hiểm thương mại chính là những bù đắp tài chính cho những đối tượng tham gia bảo hiểm khi họ bị mất sức lao động hoặc bị những rủi ro.

Phân loại kỹ thuật bảo hiểm

Nếu như dựa trên tiêu chí kỹ thuật bảo hiểm thì được chia thành 2 loại: Bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm phi nhân thọ là những loại bảo hiểm đảm bảo cho những rủi ro, có tính chất ổn định và thường độc lập với tuổi thọ của người tham gia bảo hiểm. Thời hạn của bảo hiểm này thường là 1 năm.

Bảo hiểm nhân thọ: là những bảo hiển đảm bảo cho những rủi ro, có tính chất trao đổi theo thời gian, đối tượng và thường gắn liền với tuổi thọ của con người. Những hợp đồng bảo hiểm này thường dài hạn, có thể 10 năm, 20 năm và cũng có thể là trọn đời.

Trên đây là những loại hình bảo hiểm của những công ty bảo hiểm đang hoạt động, vậy là chúng ta đã có những kiến thức về các loại bảo hiểm hiện nay.

Theo taichinh.online tổng hợp