Trang chủ Thẻ Mạng ngang hàng

Chủ đề mạng ngang hàng

Những điều cần biết về mạng ngang hàng trong thương mại điện tử

Mô hình mạng ngang hàng đã được sử dụng rất lâu từ trước đây, lần ứng dụng đầu tiên cũng đã là năm 1980. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi thương mại điện...

Bài viết được quan tâm