Trang chủ Thẻ Nợ xấu

Chủ đề nợ xấu

nợ quá hạn

Nợ quá hạn là gì? Phân loại các nhóm nợ trên CIC

Nợ quá hạn là khoản nợ mà người đi vay (có thể cá nhân hoặc doanh nghiệp) không thể trả cả gốc và lãi vào ngày đến hạn đã cam kết trong hợp đồng...

Bài viết được quan tâm